Alba Rosa Viëtor

Stichting

Hendrik W. Vietor † son of Alba Rosa and Jan Fresemann Viëtor
Hendrik W. Vietor † zoon van Alba Rosa en Jan Fresemann Viëtor

Doelstelling:
“To make her music known by scores, performances and recordings.

To encourage improvising and composing (especially by women)”
Hermance Viëtor, beschermvrouwe

Na haar dood in 1979 bleven Alba Rosa Viëtor’s composities 25 jaar lang onaangeroerd. In 2004 gaf haar zoon Hendrik Vietor opdracht aan de Frost School of Music van de University of Miami, Florida, om de complete verzameling composities van zijn moeder te digitaliseren en op te nemen in een catalogus.

Op 13 maart 2009 werd de Alba Rosa Viëtor Stichting opgericht door Mary van Veen-Viëtor, Hermance Viëtor en Maarten van Veen. Het doel van de Stichting is: “Het beheer van de muzikale nalatenschap van Alba Rosa Viëtor en het geven van bekendheid aan deze nalatenschap. Het bevorderen van de toonkunstbeoefening, in het bijzonder het improviseren en componeren, en verder alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord”. Er werd een website geopend, een wikipedia pagina aangemaakt en gezorgd dat alle composities via Petrucci publiekelijk te downloaden zijn. In 2009 verscheen het boek The Story of Alba Rosa Viëtor: Violinist and Composer 1889 – 1979. Het boek omvat de memoires en lezingen van Alba Rosa Viëtor, een catalogus van haar werken, recensies en analyses van haar componeerstijl. In 2014 werd een CD uitgebracht met het Pianotrio Op. 8 door het Storioni Trio. Tevens werd het initiatief genomen tot een tweejaarlijks festival, ALBA ROSA VIVA! , niet alleen om het oeuvre van de componiste en van haar tijdgenoten te doen klinken, maar ook om jonge componisten te stimuleren tot het componeren van kamermuziekwerken door het instellen van de ALBA ROSA VIËTOR COMPOSITION COMPETITION. Het festival is een idee van artistiek leider Reinild Mees, die de doelstellingen van de Stichting daarbij als uitgangspunt nam.

Bestuur

Maarten van Veen, voorzitter
David van Rossem, penningmeester
Hilly Bosch-Tetzner, secretaris
Joost Mollerus
Fiona de Vilder

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Reinild Mees, artistiek leider
Tia Schutrups, pr en marketing

Alba Rosa Viëtor Stichting
Herman Heijermansweg 5
1077 WJ Amsterdam

website: www.albarosavietor.com
e-mailadres: info@albarosavietor.com
RSIN: 8205.64.114
KvK: 34331500
Bankgegevens: NL14ABNA0537207163

Beleidsplan 2017-2020
Financieel jaarverslag 2016
Artistiek verslag 2016

ARVfoundationlogo330px

Mary van Veen-Viëtor

Mary_450px

Mary van Veen-Viëtor is tot haar overlijden in maart 2012 de drijvende kracht achter de Alba Rosa Viëtor Stichting geweest. Samen met Alba’s zoon Hendrik, die in 2010 overleed, heeft zij er in de beginjaren onder meer voor gezorgd dat de composities van Alba Rosa on-line beschikbaar kwamen. Bij het boek ‘The story of Alba Rosa Viëtor’ is Mary vanaf het begin tot en met de publicatie betrokken geweest en in een gesprek tussen Mary en Reinild Mees is het een idee voor een kamermuziekfestival met een focus op vrouwelijke componisten geboren.

Met Mary’s warme en enthousiaste persoonlijkheid in gedachte, zet het huidige bestuur haar werk verder voort.

 

Deel deze pagina