Alba Rosa Viëtor

Fiscale aspecten

De Alba Rosa Viëtor Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI, daarom zijn alle schenkingen aan de Stichting fiscaal aftrekbaar. Bij een totaalbedrag aan giften dat boven het drempelbedrag uitkomt, is het meerdere aan schenkingen voor 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In 2017 is de Alba Rosa Viëtor Stichting door de belastingdienst aangemerkt als een Culturele Instelling. Schenkingen aan culturele instellingen, zoals de Stichting, mogen voor de inkomstenbelasting tot een bedrag van vijfduizend euro voor 125% in mindering worden gebracht. Zie ook de voorbeelden op de site van de belastingdienst. Van belang is dat over de verkrijgingen die de Stichting mag ontvangen, geen schenk- of erfbelasting wordt geheven. Legaten, erfstellingen en schenkingen zijn geheel onbelast.

Meer informatie over de doelstellingen van de Stichting en links naar verslagen van de Stichting kunt u vinden op de Stichting-pagina

Deel deze pagina - Share this page